Mangler vegetabilske fødevarer vitaminer og mineraler, fordi jorden er udpint?

Vi hører og læser ofte, at landbrugsjorden er så udpint, at frugt, grønt og andet godt ikke længere indeholder nok vitaminer og mineraler, og vi derfor er nødt til at tage kosttilskud med vitaminer og mineraler, for at være dækket ind.

Der er ikke noget at gøre. Enten tager du en masse tilskud (alle de vitaminer og mineraler som de dyrkede fødevarer angiveligt ikke længere indeholder nok af), eller det vil gå ud over dit helbred.

Det lyder som det perfekte salgsargument for kosttilskud.

Men, selv om der er flere gode argumenter for at tage kosttilskud, når det er nødvendigt, så er “jorden er udpint” IKKE et argument, der holder.

Der er foretaget en række undersøgelser af næringsindhold i fødevarer over tid med henblik på at vurdere om frugt, grøntsager og andre dyrkede fødevarer har et reduceret indhold af næringsstoffer i forhold til tidligere. Især to af disse undersøgelser er vigtige. Dem tager vi lige et nærmere kig på.

Den undersøgelse, der ofte henvises til, når der argumenteres for, at jorden er udpint, og vi derfor umuligt kan få nok næringsstoffer uden kosttilskud, er en ældre omdiskuteret vurdering fra 1997, skrevet af Anne-Marie Mayer.[1]

Hun vurderede analyser for 8 mineraler i 20 udvalgte frugter og 20 grøntsager ved at sammenligne en fødevarerapport med analyser udført i 1936 med analyser af fødevarer gennemført i 1991.

Hun konstaterede en statistisk signifikante reduktioner af følgende mineraler i grøntsagerne: calcium (-19%), magnesium (-35%), kobber (-81%) og Natrium (-43%). I de udvalgte frugter konstaterede hun reduktion i magnesium (-11%), jern (-32%), kobber (-36%) og kalium (-20%).

Mayer bemærkede, at der kunne være flere mulige årsager til afvigelserne — fx forskelle i prøveudtagningsmetoder, forskellige analysemetoder, blandede datakilder i 1991-analyserne, større brug af importerede og “uden for sæsonen” fødevarer, forskellige opbevarings- og modningsmetoder, andre dyrkningsmetoder, moderne landbrugsmetoder, håndteringsmetoder efter høst mv.

Hun bemærkede, at vandindholdet steg betydeligt, og tørstofindholdet faldt betydeligt i frugter mellem de nye og gamle datasæt, men forsøgte ikke at korrigere for væskeindhold.

Hun konkludere altså ikke, at forskellen i mineralindholdet mellem de to analyser gennemført med 55 års mellemrum var på grund af dyrkningsmetoder eller udpint jord, men nævner en række muligheder.

En langt grundigere gennemgang af alle relevante undersøgelser (inkl. den gennemført af Mayer i 1997) blev gennemført i 2017.[2]

Den konkluderer blandt andet:

  • Indholdet af mineraler i frugt, grøntsager og kornprodukter er ikke faldet.
  • Påstanden om færre mineraler i fødevarerne pga. udpint jord er ubegrundet.
  • Nogle højtydende sorter indeholder mere væske og derfor også en lavere koncentration af mineraler.
  • Forskellene i mineralindhold ligger inden for de naturligt forekommende variationer og er som forventet. De spiller ingen rolle ernæringsmæssigt.

Denne undersøgelse fra 2017 indeholder en række referencer og links til andre undersøgelser, som kan være interessant læsestof for dem, der ønsker at fordybe sig yderligere i emnet, men konklusionen er ret tydelig:

JORDEN ER IKKE UDPINT.

Vegetabilske fødevarer mangler ikke mineraler eller andre næringsstoffer. Du kan (let) vælge sunde og næringsrige fødevarer i butikkerne.

[1] Anne‐Marie Mayer, (1997) “Historical changes in the mineral content of fruits and vegetables”, British Food Journal, Vol. 99 Issue: 6, pp.207-211, https://doi.org/10.1108/00070709710181540

[2] Robin J.Marles. Mineral nutrient composition of vegetables, fruits and grains: The context of reports of apparent historical declines. Journal of Food Composition and Analysis. Volume 56, March 2017, Pages 93-103. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2016.11.012


Opslag og debat om dette indlæg kan evt. foregå i Facebook-gruppen vegetarkost.


Skriv en kommentar